Handige toolkits voor jouw adviespraktijk

Bij FinRust geloven we in de kracht van eenvoudig financieel inzicht. Maak gebruik van de praktische toolkits om dit in de praktijk te brengen!

VERBREED JOUW HYPOTHEEKADVIES!

Bij hypotheekadvies ligt de focus vanzelfsprekend op de aankoop van het huis en de financiering. Maar als de aankoop rond is en er gebeurt iets dan zal de klant meestal in het huis willen blijven wonen, toch? En is een ORV om de hypotheek bij overlijden af te lossen dan voldoende? En als de klant wat ouder is, wat is de impact van de hypotheek dan op de pensioensituatie? Allemaal vragen die vaak niet beantwoord worden.

Is het veel meer werk? Goede vraag! Het antwoord is afhankelijk van de tijd die je nu besteedt aan het inzichtelijk maken van de financiële situatie van de klant en de betaalbaarheid van de hypotheek bij pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Je kunt de verbreding van het hypotheekadvies zo inrichten dat het jou maximaal 1 uur kost. In de toolkit lees je hoe dat werkt! Download de toolkit hier!

VERMOGENSOPBOUW VOOR PENSIOEN: BOX 1 OF BOX 3?

Wat is voor jouw klant het meest interessant? Een punt van aandacht is om te kijken naar het financiële effect van box 1 of box 3. Het kan namelijk voorkomen dat box 1 duurder is dan box 3, vooral als iemand al een goed pensioen heeft geregeld en de lijfrente bovenop het belastbare inkomen komt.

Aan de andere kant betaalt de gepensioneerde een lager tarief in box 1, waardoor er vaak bij uitkering minder belasting betaald wordt dan in de opbouwfase. Het loont om goed uit te zoeken wat voor jouw klant van toepassing is. Je kunt veel waarde toevoegen aan je advies als je de klant hier goed bij kunt helpen!

Wij helpen je hiermee graag op weg met onze toolkit “Vermogensopbouw voor pensioen: box 1 of box 3?” We geven je praktische tips en een stappenplan om jouw klanten zo goed mogelijk te helpen. Download de toolkit hier!

KEUZEBEGELEIDING?! HOE PAK JE DAT AAN?

Elke deelnemer heeft inzicht in de eigen financiële situatie (en te maken pensioenkeuzes) nodig om de financiële toekomst te verbeteren. Immers, de overheid versobert collectieve regelingen, pensioenuitkeringen zijn niet zo hoog als vroeger en veel mensen hebben een pensioengat. Als adviseur heb je de kans om deelnemers goed te helpen en van waarde te zijn!

In deze toolkit vind je alle mogelijke keuzes, inclusief uitleg over hoe je die kunt verwerken in FinRust met daarbij handleidingen en video’s ter verduidelijking. Download de toolkit hier!

ZO WORDT FINRUST INGEZET BIJ PENSIOENADVIES

Elke adviseur ervaart wel eens een drempel om iets nieuws op te pakken of dienstverlening te veranderen. In deze whitepaper vertellen adviseurs over hun ervaringen en wat ze geleerd hebben en geven jou daarmee tips om drempels makkelijker te overwinnen!

We gaan in gesprek met vier adviseurs die elk hun aanpak en uitdagingen beschrijven:

  • Paul Canisius over het inzetten van FinRust bij Stichting Pensioenfonds Witteveen + Bos
  • Jan Ids Douma en Jasper Haan over werkgeverscommunicatie en gesprekken met werknemers vanuit ABC Pensioen
  • Jan Smits over de WTP en pensioengesprekken met jongeren bij Koos Rook Financiële Diensten

We hopen dat deze interviews jou inspireren! Download het whitepaper hier!

LIJFRENTE OPBOUW ADVIES EN HET NIEUWE PENSIOENSTELSEL

Door de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen zal het huidige Nederlandse pensioenstelsel behoorlijk veranderen. Dat heeft gevolgen voor de werknemer in loondienst, de ondernemer en de zzp’er.

Het opbouwen van een lijfrente wordt aantrekkelijker en daardoor is het belangrijk dat deze groep mensen weten wat ze met een lijfrente kunnen en hoe die wordt opgebouwd. Verder wijzigt de vermogensrendementsheffing en wordt beleggen in box 3 minder aantrekkelijk. Hier kun jij als adviseur een belangrijke rol in spelen! Download het whitepaper hier!

LEREN VAN JE COLLEGA’S

Elke adviseur ervaart wel eens een drempel om iets nieuws op te pakken of dienstverlening te veranderen. In deze whitepaper vertellen adviseurs over hun ervaringen en wat ze geleerd hebben en geven jou daarmee tips om drempels makkelijker te overwinnen! We gaan in gesprek met vier adviseurs die elk hun aanpak en uitdagingen beschrijven! Download het whitepaper hier!

FINRUST MAGAZINE

Met veel enthousiasme hebben we ons eerste magazine uitgebracht, het FinRust Magazine! Hierin vind je onder andere een uitgebreid interview met Van Bruggen Adviesgroep over de implementatie van FinRust bij al hun advieskantoren. Daarnaast komt ook een adviseur van Van Bruggen Adviesgroep aan het woord om haar ervaring met FinRust te delen. Ook stellen we iedereen van FinRust voor, inclusief de programmeurs. Download het FinRust Magazine hier!

TOOLKIT: EXECUTION ONLY? LIJFRENTE EXPIRATIE? NOOIT DOEN!

Lijfrente expiratie: het houdt de adviseur soms flink bezig. Je wilt als adviseur je klant het beste helpen, zonder execution only als het even kan. Maar hoe zorg je er nou voor dat je de klantsituatie echt centraal zet en passend advies kunt geven? We geven je een praktisch en eenvoudig te implementeren stappenplan om een herhaalbaar adviesproces op te zetten. Download de toolkit hier!

TOOLKIT: FINANCIËLE APK: ZIJN JOUW KLANTEN VEILIG ONDERWEG?

Bij auto’s inmiddels ingeburgerd en bij financiële zaken in opkomst: de APK of algemene periodieke keuring. Voor een financieel adviseur betekent dit een regelmatige toets van de financiële gezondheid en de risico’s die een klant loopt.

Dat klinkt mooi, maar hoe richt je hiervoor een snel én effectief proces op basis van brondata in? En hoe maak je hier een verdienmodel van? En wat levert het op? Dit whitepaper geeft antwoord op deze en andere vragen en reikt handvatten aan waarmee jijzelf morgen aan de slag kunt! Download de toolkit hier!

TOOLKIT: MINDER ADMINISTRATIE = MEER ADVIES

De belangrijkste activa van jouw administratiekantoor zijn de klanten én de kracht van de binding met die klanten. Als de kans dat een bedrijf klant blijft groot is, is de waarde van die klant groot. Je kunt de waarde van jouw onderneming dus verhogen door de binding met jouw klanten te versterken. Maar hoe doe je dat? Download de toolkit hier!

TOOLKIT: MINDER HYPOTHEEKADVIES = MEER HYPOTHEEKONDERHOUD = MEER OMZET!

Merk jij ook minder vraag naar hypotheekadvies? Hoe zorg je dat de omzet op peil blijft? FinRust helpt je op weg met een bewezen aanpak voor hypotheekonderhoud. Een aanpak gebaseerd op het bieden van laagdrempelig financieel inzicht waarmee je klanten informeert en activeert. Haal zo extra omzet in de vorm van productadvies en totaalrelaties! Wil jij ook actief klantbeheer en meer omzet? Download de toolkit hier!

TOOLKIT: AOV-ONDERHOUD MET FINLY EN FINRUST

AOV onderhoud blijft bij veel adviseurs liggen. Het vraagt veel administratie en tijd waardoor er weinig ruimte overblijft voor waar adviseurs in excelleren: Adviseren! De oplossing van Finly en FinRust ontzorgt de adviseur en automatiseert de administratieve taken. Hierdoor kun je meer waarde bieden aan de klant en focussen op waar het echt om gaat. Deze toolkit bevat alles wat je nodig hebt.

TOOLKIT: IN VIJF STAPPEN NAAR EFFECTIEVE PENSIOENCOMMUNICATIE

Dit is onze inzichttool toolkit voor pensioenadviseurs! Gebruik de inzichttool voor pensioencommunicatie en financieel inzicht voor werknemers. Deze toolkit bevat alles wat je nodig hebt.

TOOLKIT: IN VIJF STAPPEN NAAR EFFECTIEF ONDERHOUD & NIEUWE LEADS

Dit is onze inzichttool toolkit voor financieel adviseurs! Gebruik de inzichttool voor financieel inzicht voor al jouw klanten. Deze toolkit bevat alles wat je nodig hebt.

TOOLKIT: IN ZES STAPPEN NAAR EFFECTIEF AOV-ONDERHOUD

Dit is onze AOV-toolkit! Geef beter advies én voldoe gelijk aan alle regelgeving! Deze toolkit bevat alles wat je nodig hebt.

Toolkit: Start in zes stappen met de financiële foto

Geef beter advies én versterk de binding met jouw klant. Deze toolkit bevat alles wat je nodig hebt!

Toolkit: De financiële foto versterkt de binding tussen accountants en ondernemers

Geef als accountant ook persoonlijk financieel inzicht. Deze toolkit bevat alles wat je nodig hebt!

Toolkit: Start in zes stappen met actief klantbeheer

Hoe geef je invulling aan het beheer van jouw klanten? Hoe geef je invulling aan jouw zorgplicht en hoe richt je een dienst en verdienmodel in dat los staat van producten?