Krijn Teunissen van Stichtse Rentmeester: “Het grote voordeel van FinRust vind ik dat je heel snel een berekening kunt maken”

Tessa Berger mei 15, 2024 Algemeen 0
  1. Kun je jezelf voorstellen?

Mijn achtergrond is heel divers. In het verleden heb ik een kinderdagverblijf gehad en ik heb nu nog steeds het beheer over een kinderdagverblijf. Daarnaast ben ik al 35 jaar werkzaam in het hypotheekadvies. Pas later ben ik me gaan verdiepen en omscholen in pensioenadvies. Daarnaast heb ik een tijdje voor de overheid gewerkt en voor Aegon onder andere. Destijds heb ik voor Aegon ook een marktonderzoek in de V.S. gedaan naar Financiële Planning en Multi media en database marketing. Bij Stichtse Rentmeester geven we ook nog belastingadvies en ik hou me bezig met het verbeteren van automatiseringsprocessen.

  1. Een hele afwisselende baan lijkt me dat. Wat moet ik me voorstellen bij het verbeteren van automatiseringsprocessen?

Onder andere het structureren van commerciële data en het automatiseren van een selectieve benadering voor persoonlijke pensioenen. Daarnaast gebruik ik ook AI (Artificial Intelligence) om bijvoorbeeld mijn FinRust rapporten samen te stellen.

Dat zou ook gelijk een suggestie van mij zijn voor FinRust, om door middel van AI of andere technologie de mogelijkheid om rapporten te personaliseren uit te breiden. Nu heb je een bepaalde selectie aan onderdelen die je in een standaard ontworpen rapport kunt laten plaatsen, maar je zou ook kunnen zeggen dat je die onderdelen los gaat koppelen en daarmee selectiever je rapport kunt opbouwen. Of bijvoorbeeld AI gebruiken om standaard teksten over het advies te schrijven naar aanleiding van de tabellen en grafieken uit het rapport. Op dit moment kan AI dat bij mijn weten nog niet, maar daar kun je het wel in trainen.

 

  1. Wat is op dit moment voor jou de grootste uitdaging?

Als ik kijk naar het kinderdagverblijf dat ik beheer, dan valt me op dat in de afgelopen jaren het aantal kinderen is afgenomen, maar het aantal kinderen met een rugzakje (speciale behoeftes of zorgen) is toegenomen. Dan kun je in eerste instantie vragen: hoe is dat zo gekomen?

Daarnaast, en dan komen we bij het financiële vak, kun je ook gaan uitzoeken hoe dat in de nieuwe pensioenwet is geregeld of in geval van overlijden. Daarmee bedoel ik aan te geven dat we na moeten denken over deze vraagstukken, waarbij we de opbouw- en uitkeringsfase onder de loep moeten nemen. Stel de ouders van de kinderen met een rugzakje komen te overlijden, hoe is het dan voor hen geregeld? Zijn ze dan wel in staat om voor zichzelf te zorgen, als ze de 18 jaar hebben bereikt? Of moeten we kijken naar andere manieren om hiermee om te gaan?

Daarnaast vind ik het opvallend dat door de WTP de financiële gevolgen voor mensen met een jongere partner behoorlijk zijn veranderd. Stel dat je in de vijftig bent en je hebt een partner die behoorlijk jonger is, dan moet je volgens de WTP langer gaan betalen aan de pensioenopbouw voor je jongere partner. Terwijl dat in de oude situatie niet het geval was.

 

  1. Dat zijn behoorlijke vraagstukken. Is dat ook iets waarin je je wilt verdiepen?

Waar ik me vooral in wil verdiepen, en daar ben ik nu ook al mee bezig, is hoe kunnen we ervoor zorgen dat pensioenfondsen een database kunnen realiseren waarbij we een soort stoplicht systeem krijgen voor verschillende regelingen. Een voorbeeld: jouw klant is aangesloten bij pensioenfonds PPMG, maar die regeling gaat veranderen. Hoe kunnen we er dan voor zorgen dat de adviseur daar dan een melding over krijgt, zodat die in gesprek kan gaan met de klant over de veranderingen?

Daarnaast vind ik het heel belangrijk om uit te zoeken hoe we de kwaliteit van de regelingen bij de verschillende pensioenuitvoerders kunnen controleren of waarborgen. Een pensioenfonds heeft de verplichting om de gegevens transparant te delen, maar wie zegt dat dat ook gebeurt? Welke gegevens zijn daarbij relevant voor de klant? En weet de klant daar ook van?

 

  1. Hoe kijk je dan aan tegen pensioenopbouw?

In mijn perspectief zijn er vier fases in dit leven:

  1. De “verwachtingsfase” (tot 27 jaar) waarin je jezelf ontwikkelt, studeert en van alles aan het ontdekken bent.
  2. Daarna komt de “ambitiefase”, waarin je een carrière op te bouwt en een gezin te sticht. Voor pensioenopbouw hanteert men ook de term “Pensioenambitie”.
  3. Dan komt de “realisatiefase”, waarin je daadwerkelijk moet realiseren wat je hebt opgebouwd aan pensioen en eigen vermogen. In deze fase wil je realiseren waar je naartoe hebt gewerkt of waar je van hebt gedroomt.
  4. Tot slot heb je de “transitiefase”, dit is de fase aan het einde van het leven waarbij geld niet meer wordt uitgegeven en waarbij overdracht aan de volgende generatie aan de orde zit. Deze kan deels parallel lopen aan de realisatiefase.

De kans dat een 60-jarige man in Nederland de leeftijd van 80 bereikt, is volgens cijfers uit 2011 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ongeveer 63%​​. De kans dat ten minste één van beide partners (een 60-jarige man en een 60-jarige vrouw in Nederland) voor de leeftijd van 80 jaar komt te overlijden is ongeveer 90,75%. De kans dat ze beide voor de leeftijd van 80 jaar komen te overlijden is ongeveer 47,25%.

Dat betekent dus dat de uitkeringsfase van je pensioen relatief kort is, terwijl je daarvoor wel een vermogen hebt opgebouwd. Daardoor lijkt het mij het meest logisch om je pensioen zo snel mogelijk te realiseren wanneer je begin zestig bent, omdat je dan nog een beetje zekerheid hebt van de uitkering ervan.

Er blijft natuurlijk altijd de onzekerheid van hoe oud je gaat worden, daar heeft niemand het antwoord op. Daarom adviseer ik vaak om het resterende deel van je pensioen dat niet uitgekeerd wordt, om te zetten in een lijfrente belegging. Dat geld is namelijk zekerder vermogen, omdat het volledig uitgekeerd wordt én het is overdraagbaar op de volgende generatie. Je pensioen kun je niet overdragen als je overleden bent. Bovendien kan het deel van je pensioen dat je gaat beleggen in een lijfrente ook zorgen voor de inflatiecorrectie die niet inbegrepen is bij je pensioen.

 

  1. Hoe kijk je met deze gedachtegang naar FinRust?

Ik denk dat jullie software heel belangrijk is en een hele belangrijke rol kan spelen in de opbouw van de database. Jullie zijn al een aantal jaar FinRust aan het opbouwen, en in die tijd is ook de database aan het groeien. Als je dan gaat nadenken over die database, dan kan het fungeren als een herkenningspunt voor veel vergelijkbare cases van klanten. Daarnaast zou je in FinRust het alert kunnen inbouwen in het geval een pensioenfonds de regelingen wijzigt, waar ik het hiervoor ook over had.

Het grote voordeel van FinRust vind ik overigens dat je er eenvoudig mee kunt werken en dat je heel snel een berekening kunt maken. Op die manier heb je meer tijd om een uitgebreid advies uit te werken dan dat je bezig hoeft te zijn met de invoer van allerlei gegevens.

Delen wordt gewaardeerd!Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin