Paul van Meenen: Samen met FinRust bied ik meerwaarde voor de klant

Kees-Jan jan 04, 2021 Algemeen 0

Veel Nederlanders hebben geen inzicht in hun eigen financiële situatie bij pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. De noodzaak om zelf actie te ondernemen op bovengenoemde gebieden groeit: de collectieve regelingen versoberen, de AOW-leeftijd stijgt en steeds meer Nederlanders zijn (zzp) ondernemer. Nederlanders ervaren hoge drempels om zelf online financieel inzicht te krijgen. Hoe helpen adviseurs klanten met financieel inzicht? En hoe zet je inzicht en advies centraal en niet het product?

In de serie ‘FinRust Klantverhalen’ krijg je een kijkje in de keuken bij adviseurs die deze omslag gemaakt hebben. In dit verhaal komt Paul van Meenen van Acadium Bastion aan het woord.

Kun je jezelf voorstellen?

Natuurlijk, ik ben Paul van Meenen en ik ben adviseur pensioen bij Acadium Bastion.

In 1978 ben ik bij Nationale-Nederlanden begonnen met werken, pensioen- en levensverzekeringen. In 1989 voor het Hypotheekcentrum voor Academici, binnendienst Pensioencentrum. Dat is later opgegaan in het huidige Acadium Bastion. Groeiend naar steeds meer direct advies gevend aan klanten, ben ik vanaf 2013 werkzaam als adviseur pensioen.

Op dit moment adviseer ik vooral bedrijven en particulieren over pensioen- en lijfrente-opbouw,  aankoop direct ingaand uitkerend pensioenen/lijfrenten in beleggingen en garanties, collectieve en individuele AOV’s, en pensioen planning.

Wat vindt je van de Wft en wat is veranderd?

Als pensioenadviseur ben ik blij met de regels van de Wft die toen samen met het provisieverbod zijn ingevoerd. Je schrijft tegenwoordig net als een accountant, je fee voor uren aan de klant, wat direct duidelijk maakt voor wie je werkt, professioneler oogt en een direct duidelijke onafhankelijkheid van producten laat zien. Het gaat om de situatie van de klant, zijn wensen en een passende oplossing. Het adviseren, sluiten en bemiddelen voor producten kan natuurlijk een onderdeel van de oplossing zijn.

Hoe heb jij financieel inzicht zien veranderen?

Vroeger was er alleen complete financiële planning software, vooral gericht op denkend in belegd vermogen, zeg maar de situatie in Amerika. Je gaat dan jaarlijks alles in beeld brengen en doorrekenen, met een lange tijdslijn van bijvoorbeeld leeftijd 35 tot 95.

De situatie in Nederland is anders. Geld voor later zit vooral in opbouw en uitkering van vaste periodieke uitkeringen (pensioen/lijfrente) en eigen huis/hypotheek, alles met forse fiscale faciliteiten, met daarnaast vrij vermogen.

Bij de focus op pensioenplanning, is de software en slimme benadering van FinRust, perfect voor deze behoefte.

FinRust presenteert en denkt namelijk in periodes tot er iets substantieel verandert t.o.v. de vorige periode. Hierdoor krijg je heldere, compacte periode-grafieken en alleen de relevante bruto/netto cijfers bij de start van de periode, zonder ‘eindeloze’ reeksen tussenliggende jaren.

Slim en tijdbesparend is dan natuurlijk dat je ‘alle’ pensioengegevens vanuit een digitale upload van het pensioenregister (www.Mijnpensioenoverzicht.nl) kunt inlezen. En idem voor de partner.

Je krijgt in één rapport de pensioen planning, de globale situatie bij overlijden van de klant en partner, en die bij arbeidsongeschiktheid, en hiermee voldoe je ook aan wat de AFM verwacht.

Je gaat uit van het huidige netto inkomen. Daar leef je nu van met alle lasten, en daar ga je voor de pensioenperiode dan ook in eerste benadering van uit. Vervolgens ga je daarop correcties aanbrengen voor alleen de grotere verschillen van wegvallende lasten later.

FinRust werkt ook prima om inzichtelijk te maken de situatie bij ontslag met een transitievergoeding.

Hoe pak jij een pensioenplanning aan?

Ik zie pensioenplanning als financiële planning ‘light’ met primair de focus op wanneer willen/kunnen stoppen met werken. De start is altijd een ‘as is’ rapport. Ik voer de huidige situatie netto inkomen op met pensioen en lijfrentegegevens, vermogen en hypotheek, en dan maak ik een tweede berekening en rapport ‘gewenst’ met de wens van de klant, zodat duidelijk is of dit haalbaar is, waar de gaten zitten en wat wel kan. Met FinRust zie je meteen of dat met de bestaande middelen haalbaar is en het vermogen kan ook simpel ingezet worden hiervoor.

De klant kan ook een doel van gewenst netto pensioeninkomen (NBi) opgeven. In het rapport zijn direct de verschillen netto zichtbaar en wat er als kapitaal op pensioendatum nog nodig is.

Qua precisie voer ik de gegevens op grote lijnen in. Als klanten verdere details willen meenemen, dan kan dat met meerwerk op uurtarief.

Wat voor invloed heeft FinRust op je verdienmodel gehad?

De pensioen planning kan ik met FinRust betaalbaar wegzetten. De klanten zijn blij omdat ze een goed en duidelijk inzicht hebben met de compacte rapportage, die behalve de pensioenplanning zelf, toch ook meeneemt de situaties bij overlijden en hoe het er uitziet bij arbeidsongeschikt worden.

Ik hanteer een starttarief vaste fee met meerwerk. Met FinRust kan het efficiënt, en ook betaalbaar voor de gemiddelde particulier. Hierbij is netto inkomen key, daarmee stel je de mensen gerust dat ze goed gaan uitkomen.

Wat is de leukste casus die je in FinRust hebt gedaan?

Dat was een Nederlands stel dat in de Verenigde Staten woont. De wens was om hun oude dag weer in Nederland door te brengen. Ze hadden bijvoorbeeld een Amerikaanse pensioenbeleggings-rekening en vermogen in Amerika. We hebben toen goede afspraken gemaakt van wat ik kon doen (Nederlandse situatie met gelden al naar Nederland gehaald) en wat een internationaal fiscalist zou doen. De pensioenplanning in meerdere scenario’s heeft ze een goed inzicht gegeven wat haalbaar was met hun specifieke wensen.

Hoe zie jij de toekomst?

Pensioen zal meer en meer op basis van beschikbare premie in beleggingen plaatsvinden. Dit is goed nieuws voor de pensioenadviseur want beleggen vinden veel mensen griezelig. Mijn verwachting is dat verzekeraars en pensioenfondsen dit gevoel niet weg kunnen nemen, niet goed en duidelijk genoeg kunnen communiceren en bovendien is er geen verbinding met het eigen huis, het vermogen en privé lijfrenten. Kortom: te eenzijdig. Dat is waar ik meerwaarde bied: een compleet advies en ik kan bijdragen aan de oplossing door goede passende producten aan te bieden, mocht dat nodig zijn. Ik laat zien wat het pensioen voor de klant in zijn persoonlijke situatie betekent.

Samen met FinRust bied ik dus meerwaarde voor de klant op een goede manier. Dat is mijn arbeidsvreugde en waar ik het voor doe. Klant blij, ik blij.

Delen wordt gewaardeerd!Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin